Boominspecteur

Lasse Bosch

Lasse is 28 jaar en werkt sinds april voor De Boominspecteurs, nadat hij eerst de Kweekvijver (de voorloper van de opleiding Bomen in Stedelijke Omgeving) heeft doorlopen. Hij heeft het naar zijn zin, hij voelt zich op z’n plek in het bedrijf en in de sector. Vandaag is hij in Amstelveen en controleert steekproefsgewijs eerdere data.

Lasse heeft eerst de havo doorlopen en is daarna gestart aan de opleiding SPH. Helaas bleek dit niet echt te passen. Hij besloot werk te zoeken via een uitzendbureau, maar ook dat gaf geen voldoening. Na een aantal jaar vertrok hij voor een periode naar Zweden om daar tegen kost en inwoning allerhande klussen op te pakken. ‘Wat ik daar deed, of het nou hout kloven in het bos was of iets anders, ik vond het heerlijk om buiten te zijn.’

Hij besloot terug te gaan naar Nederland om daar de opleiding Bos en Natuurbeheer te volgen. ‘Het leukste vak vond ik VTA (Visual Tree Assessment), interessante lesstof, het is heel breed en ik had een hele leuke docent. Omdat ik al snel in de gaten had, dat niet iedereen boswachter kan worden, verdiepte ik me in de toekomstmogelijkheden, door te zoeken naar vacatures en vervolgtrajecten. Via Google ben ik uiteindelijk bij De Kweekvijver terecht gekomen.’

‘Ik had echt zin om wat nieuws te leren. Wat voor mij doorslaggevend was om aan de opleiding te beginnen was dat het vak veel perspectief en doorgroeimogelijkheden biedt en dat je een baangarantie hebt.’