Aeres MBO Almere en BomenCampus maken samenwerking officieel

Vandaag maakten Bastiaan Pellikaan, voorzitter van de Raad van Bestuur van Aeres, en Leon Spek, directeur van BomenCampus hun samenwerking officieel. Zij tekenden in Almere een overeenkomst om samen te werken aan het opleiden van toekomstige boomexperts.

Een bijzonder traineeship
De afgelopen anderhalf jaar hebben Aeres MBO Almere en BomenCampus samen een bijzonder traineeship ontwikkeld: Bomen in Stedelijke Omgeving. Een tweejarig traject van werkend leren, dat niet alleen is bedoeld voor de jonge instroom, maar juist ook voor de werkende die klaar is voor een carrièreswitch en een uitdaging zoekt in het (stads)groen. Onlangs hebben de eerste 18 trainees hun contract getekend – de eerste editie van het traineeship gaat na de zomer van start in Almere.

Werkend leren
Het betaalde fulltime traineeship start met 4 intensieve opleidingsmaanden in Almere. In die 4 maanden wordt de basis gelegd voor een loopbaan als boomexpert in de stedelijke omgeving. Daarna gaan de trainees aan de slag bij een van de geselecteerde leerwerkbedrijven, waar ze het vak leren van ervaren professionals. In deze periode komen de trainees nog een dag per twee weken bij elkaar in Almere, waar ze verder worden opgeleid en getraind. Na succesvolle afronding van het tweejarige traject kunnen de trainees als aankomend professional aan de slag in het bomenvak. Als beginnend boominspecteur, boombeheerder of boomadviseur bijvoorbeeld. Ook ontvangen zij een officieel diploma op mbo niveau 4.

Gezamenlijk doel
Het traineeship is het eerste resultaat van de samenwerking tussen Aeres MBO Almere en BomenCampus. Een samenwerking met een gezamenlijk doel: het opleiden van toekomstige boomexperts, die de kennis en vaardigheden beheersen die het vakgebied van hen vraagt – nu én in de toekomst.

Een sterk team
Aeres en BomenCampus delen dezelfde waarden: ondernemend, met focus op duurzaamheid, aansluiting op het werkveld en veel oog voor de praktijk. Dat maakt Aeres en BomenCampus een sterk team.