Disclaimer

 

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: iedere webpagina binnen het domein www.bomencampus.nl;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt;
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door de website te bekijken en te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Actuele inhoud
BomenCampus spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Er kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard dan ook.

As is
BomenCampus verschaft de inhoud van de website in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt (‘as is’) zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid
BomenCampus is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Eigen inzicht
BomenCampus mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande inkennisstelling. BomenCampus is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Ongeautoriseerd gebruik
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Bescherming en vrijwaring derden
U zult BomenCampus, diens werknemers, vertegenwoordigers en partners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Eigendom
Alle pagina’s, illustraties, foto’s en scripts zijn eigendom van BomenCampus. Kopiëren en/of verspreiden van deze pagina’s zonder toestemming van BomenCampus is niet toegestaan.

© 2021 BomenCampus