Bomen in Den Haag

Een groene stad aan zee. Dat is Den Haag. Er zijn duizenden hectare aan duingebied, bossen en parken in de stad te vinden. Omdat Den Haag nooit stadsrechten heeft gehad, is er geen stadsmuur gebouwd waardoor er veel ruimte voor groen overbleef. De bomen in Den Haag zijn belangrijk voor de stad. Daarom vertellen we je over de boomsoorten, de ecozones en het Haagse initiatief natuurinclusief bouwen.

Vijf boomsoorten

De gemeente van Den Haag heeft alle bomen in de stad gecategoriseerd op de plek waar ze staan. Er zijn vijf boomsoorten die ze onderscheiden van elkaar.

Stadsbomen

Er zijn ongeveer 121.000 stadsbomen die eigendom zijn van de gemeente. Deze bomen staan verspreid langs straten, wegen, kades, in plantsoenen, parken en sportterreinen. Omdat hier dagelijks mensen onderdoor lopen, fietsen en parkeren inspecteert de gemeente de bomen goed op gezondheid en veiligheid.

Bomen in Den Haag

Bosplantsoenbomen

In Den Haag staan duizenden bomen in smalle bosachtige stroken. Dit noemen we ook wel bosplantsoenbomen. Deze bomen staan in woonwijken en vaak langs wegen en fietspaden. In bosplantsoenen staan bomen en struiken van verschillende soorten en leeftijden expres door elkaar.

Bosbomen

In de Haagse bossen vind je een mix aan bomen. Iedere 3 jaar onderzoekt de gemeente de bomen. Omdat er duizenden bosbomen zijn inspecteren ze voornamelijk de bomen naast de paden en randen van het bos. Voor het kappen van dode en gevaarlijke bomen in bosgebieden is geen kapvergunning nodig.

Particuliere bomen en overige gemeentebomen

Op schoolpleinen, begraafplaatsen, bouwterreinen, volkstuinen of particuliere tuinen staan ook bomen. Deze plekken en terreinen hebben hun eigen eigenaar of beheerder die verantwoordelijk is voor het onderhoud en de veiligheid van de bomen.

Monumentale bomen

Van de 121.000 stadsbomen zijn er ongeveer 1300 monumentaal in Den Haag. Dit zijn er relatief weinig, omdat er in en na de Tweede Wereldoorlog veel bomen zijn gekapt. Het hout werd gebruikt om mee te koken en het huis te stoken. De monumentale bomen die in de stad staan worden met veel zorg en aandacht beheerd door gemeente en particulieren.

Postzegelboom - Den Haag

Haagse bomenkaart

Ben je benieuwd naar de Haagse stadsbomen en monumentale bomen? Op de Haagse bomenkaart vind je alle informatie. Als je een boom op de kaart aanklikt zie je onder andere de boomsoort, leeftijd en stamdiameterklasse staan. Heel interessant!

Ecozones

Om de Haagse natuur te beschermen en versterken liggen er 11 ecozones in de stad. De ecozones zijn groene wegen die grotere parken, landgoederen, bossen en duinen met elkaar verbinden. De gemeente richt de ecozones zo natuurlijk mogelijk in zodat dieren zich eenvoudig kunnen verplaatsen en verschuilen. En er voldoende inheemse plantensoorten en poelen aanwezig zijn. De komende jaren ligt de focus op verbetering van de ecozones om een aantrekkelijke stad voor zowel planten als dieren te creëren.

Dit zijn de ecozones van de stad:

 • Scheveningse zone
 • Ypenburgzone
 • Leidschenveenzone
 • Haagse Beekzone
 • Groene Assen Zuidwestzone
 • Houtzone
 • Loosduinse zone
 • Laakzone
 • Schenkzone
 • Wateringse Veldzone
 • Erasmuszone

Wil je hier meer over weten? Bekijk de video hieronder over ecozones.

Natuurinclusief bouwen in Den Haag

Als eerste stad in Nederland introduceert Den Haag een puntensysteem voor groen- en natuurinclusief bouwen. Met dit systeem worden projectontwikkelaars en architecten verplicht om groen en natuur te implementeren in hun ontwerp. Je krijgt bijvoorbeeld punten voor een groen dak, gebruik van insectensteen of ruimte voor broedplekken. Door de invoering van dit systeem bevordert de lokale flora en fauna zich. Wat geweldig is voor de gezondheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, terugdringen van geluidshinder en fijnstof in de stad.

Beheer en onderhoud zelf stadsbomen

Er is grote vraag naar boomexperts in Nederland. Om aan deze toenemende vraag te voldoen is BomenCampus opgericht. Tijdens het betaalde fulltime traineeship Bomen in Stedelijke Omgeving ontwikkel jij jezelf tot boomexpert. Of je nu gaat voor boombeheer, onderzoek, inspectie of onderhoud. Maak jij van je passie je beroep?