BomenCampus start een nieuw traineeship!

Naast het huidige traineeship ‘Bomen in Stedelijke Omgeving’ dat dit jaar met haar 3e editie start, ontwikkelt BomenCampus een nieuw traineeship. Dit nieuwe traineeship zal de naam Regisseur Groene Stedelijke Omgeving hebben, voor trainees met een passie voor openbaar groen.

Specialisme

Al het groen, en zeker die in de bebouwde omgeving, moet onderhouden worden om eventuele veiligheidsrisico’s voor de omgeving tot een minimum te beperken. Het monitoren en regisseren van openbaar groen in de stad is een specialisme. Met het groeien van het aantal klimaatdoelen en -uitdagingen, stijgt de vraag naar goed opgeleide professionals, nu en zeker ook in de toekomst.

Openbaar groen en meer

In deze praktische vakopleiding ontwikkelen trainees alle vaardigheden die passen bij modern groenbeheer. Het vakgebied rond groen in de stedelijke omgeving staat in al zijn facetten centraal, zo leren de studenten over beheer, onderzoek, en inspectie. Het traject beperkt zich echter niet tot groen, maar besteedt ook nadrukkelijk aandacht aan kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, bestekken & contracten en klimaat. Onmisbare vaardigheden voor de groenexpert van de toekomst.

Praktisch

Binnen het traject ‘Regisseur Groene Stedelijke Omgeving’ gaat de trainee, na een uitgebreid basisdeel, direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Daar leren zij in de praktijk alles wat zij nodig hebben voor een goede start als groenexpert. Na afronding van het traject is de trainee helemaal klaar om zijn/haar loopbaan te starten en kan hij/zij gaan toewerken naar een functie als bijvoorbeeld Toezichthouder groen, Werkvoorbereider groen of Inspecteur Beeldkwaliteit bij een gemeente.

Leren en werken

In dit unieke concept volgen trainees met een passie voor openbaar groen niet alleen een traineeship, maar hebben ook een baangarantie via BomenCampus.

BomenCampus – waar alles om stedelijk groen draait, én om jou!