CAO Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

De overeenkomst die je met ons aangaat als je het traineeship Bomen in Stedelijke Omgeving gaat doen, is een uitzendovereenkomst. Op deze uitzendovereenkomst is de meest recente versie van de ‘Cao voor uitzendkrachten’ van toepassing.

Je vindt hem hier.