BomenCampus is geopend!

Niet direct iets waar iedereen bij stil staat, maar bomen spelen een belangrijke rol in ons leven. Zo zorgen ze bijvoorbeeld voor verkoeling en schaduw, beperken ze geluidsoverlast en zijn ze ook nog eens mooi om naar te kijken. Bij het monitoren en onderhouden van deze bomen komt veel kijken, het is een specialisme. Aeres MBO Almere en BomenCampus spelen hierop in en zijn daarom de samenwerking aangegaan. Binnen niet al te lange tijd start in Almere het nieuwe traject ‘Bomen in Stedelijke Omgeving’ voor studenten met een passie voor bomen.

Specialisme

Alle bomen, en zeker die in de bebouwde omgeving, moeten onderhouden worden om eventuele veiligheidsrisico’s voor de omgeving tot een minimum te beperken. Zo willen we bijvoorbeeld niet dat er takbreuk optreedt boven een doorgaande weg of fietspad. Het monitoren en onderhouden van bomen is een specialisme. Met het groeien van het aantal bomen en de toegenomen waarde die we aan bomen in de bebouwde omgeving toekennen, stijgt de vraag naar goed opgeleide professionals, nu en zeker ook in de toekomst.

De handen ineen

Om invulling aan de stijgende vraag te geven hebben Aeres MBO Almere en BomenCampus de handen ineengeslagen. Op 29 september 2020 ondertekenden directeur Leon Spek namens BomenCampus en College van Bestuur voorzitter Bastiaan Pellikaan van de Aeres Groep een samenwerkingsovereenkomst om samen te komen tot een mbo niveau 4 opleiding ‘Bomen in Stedelijke Omgeving’.

Bomen en meer

In deze praktische vakopleiding ontwikkelen studenten alle vaardigheden die passen bij modern boombeheer en -onderhoud. Het vakgebied rond bomen in de stedelijke omgeving staat in al zijn facetten centraal, zo leren de studenten over boombeheer, onderzoek, inspectie en onderhoud. Het traject beperkt zich echter niet tot bomen, maar besteedt ook nadrukkelijk aandacht aan kennis en vaardigheden op het gebied van communicatie, bestekken & contracten en klimaat. Onmisbare vaardigheden voor de boomexpert van de toekomst.

Praktisch

Binnen het traject ‘Bomen in Stedelijke Omgeving’ gaat de student, na een uitgebreid basisdeel, direct aan de slag bij een leerwerkbedrijf. Daar leren zij in de praktijk alles wat zij nodig hebben voor een goede start als boomexpert. Na afronding van het traject is de student helemaal klaar om zijn loopbaan te starten en kan hij gaan toewerken naar een functie als bijvoorbeeld boombeheerder bij een gemeente, boomtechnisch adviseur bij een adviesbureau of projectleider bomen bij een ingenieursbureau.

Leren en werken

In dit unieke concept volgen studenten met een passie voor bomen niet alleen een opleiding, maar hebben ook een baan via BomenCampus. Om zich direct in de praktijk te kunnen ontwikkelen tot boomexpert, gaan de studenten via BomenCampus aan de slag bij gespecialiseerde bedrijven en overheden.

BomenCampus – waar alles om bomen draait, én om jou!