Adviseur Beheer

Eric Aalders

‘Ik wist niet dat ik zoveel nog niet wist’

Ik ben opgeleid en werkzaam geweest als psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker en Wmo-consulent. Dan is een overstap naar de bomen niet per se voor de hand liggend, toch heb ik de sprong gewaagd. Om te bepalen of de bomenwereld echt iets voor me was, heb ik een dagdeel meegelopen met een boominspecteur in een gebied in de buurt van Amsterdam. Ik wist niet dat ik zoveel nog niet wist! Ik zag direct in dat het een vak is waar veel te leren valt.

Het meelopen met de inspecteur heeft mij aan het denken gezet over welke functie ik in de bomenwereld zou willen bekleden. Met name functies als adviseur bomen en adviseur beheer spraken me aan. Met de ervaring die ik heb opgedaan in het traineeship (de Kweekvijver) en in mijn tijd als boominspecteur kan ik nu mijn eerste stappen zetten als adviseur beheer.

Als adviseur beheer ondersteun ik opdrachtgevers, zoals gemeenten, bij hun strategische boombeheer. Het mooiste aan mijn werk vind ik dat ik een bijdrage lever aan het onderhouden van bomen in stedelijke gebieden. Bomen hebben in steden een belangrijke functie, denk bijvoorbeeld aan opname van fijnstof, verkoeling en hun bijdrage aan het geluksgevoel van mensen. Verder is het fantastisch om een kantoordag af te kunnen wisselen met een dag buitenwerken om zo weer even direct in contact met de bomen te staan.