Monumentale bomen

Monumentale bomen zijn oud. Omvangrijk. En dragen vaak een hele geschiedenis met zich mee. Deze bomen zijn enorm bijzonder. Vandaar dat monumentale bomen met veel zorg worden beschermd en onderhouden. In dit blog leggen we uit wanneer een boom monumentaal is en waarom deze bomen zo kwetsbaar zijn in stedelijke gebieden. Ook vertellen we waar jij monumentale bomen in Nederland kunt vinden.

Wanneer is een boom monumentaal?

Een boom krijgt niet zomaar een monumentale status. In het Landelijk Register van Monumentale Bomen staan alleen bomen die voldoen aan de voorwaarden. Zo moet een boom minimaal 80 jaar oud zijn. En zo gezond zijn dat die nog een levensverwachting van minimaal 10 jaar heeft. Daarnaast is een boom pas monumentaal als hij ook aan een van de volgende criteria voldoet:

  • De boom is beeldbepalend voor de omgeving.
  • De standplaats van de boom is een belangrijke plek in de (lokale) geschiedenis en hierdoor cultuurhistorisch waardevol.
  • De boom is dendrologisch waardevol. Dit betekent dat de boom een zeldzame soort of variëteit is.
  • De boom is natuurwetenschappelijk of ecologisch waardevol.
  • De boom heeft een zeldzaamheidswaarde. Dit kan een boom zijn met een grote omvang en hoogte of opvallend in provinciaal of landelijk perspectief.

Monumentale-bomen-verzorging

Het Landelijk Register van Monumentale Bomen

Ben je benieuwd of er monumentale bomen bij jou in de buurt staan? In het Landelijk Register van Monumentale Bomen kan je zien waar in Nederland ze te vinden zijn. Hartstikke tof! Want als je een boom aanklikt vind je meer informatie. En vaak staan er ook (historische) foto’s bij. In de provincie Gelderland staan de meeste monumentale bomen en de provincies Groningen en Flevoland de minste.

Verzorging van monumentale bomen

Monumentale bomen zijn door hun leeftijd vaak groot in omvang en hoogte. Hierdoor zijn vakkundige snoeibeurten en goed boombeheer van belang. Zo blijven deze bomen in goede staat en kunnen we langer van ze genieten. Als een erkend gecertificeerd boomverzorgingsbedrijf het onderhoud uitvoert, subsidiëren gemeenten of het bomenfonds het. Wil je weten waar het boomonderhoud uit bestaat? En waarom dit van belang is? Lees dit blog wat we eerder schreven.

Monumentale boom in Rotterdam

Monumentale bomen zijn kwetsbaar in steden

Het is druk en vol in Nederlandse steden. Dit heeft invloed op de leefomgeving van monumentale bomen. Want door het intensieve gebruik van stedelijke omgevingen hebben deze bomen steeds minder ondergrondse groeiruimte. Zo hebben monumentale bomen het bij de aanleg van een weg of de bouw van nieuwe woningen zwaar te verduren. Maar denk ook aan bijzondere bomen in stadsparken waar regelmatig festivals worden georganiseerd. De grond raakt door de vele bezoekers verdicht waardoor de bomen soms onherstelbare schade op kunnen lopen. Omdat deze bomen het in de stad moeilijker hebben dan hun soortgenoten in de vrije natuur, krijgen ze wat extra zorg.

Er is grote vraag naar boomexperts in Nederland

De vraag naar vakbekwaam personeel in de bomenbranche wordt steeds groter. Voor nu en in de toekomst. Om aan deze toenemende vraag te kunnen voldoen is BomenCampus opgericht. Hier ontwikkel jij de kennis, tools én skills om te zorgen voor een groene en gezonde leefomgeving. Meld je hier aan voor een kennismakingssessie.