Stedelijke bomen snoeien

In ons vorige blog legden we het belang van bomen in steden uit. Een van de redenen is dat bomen bijdragen aan een prettige leefomgeving voor jou. Maar dan moet deze groene omgeving wel veilig zijn. Door bomen regelmatig te snoeien en goed te onderhouden zorg je voor een veilig leefgebied. Boomexperts letten hierop en dragen bij aan een veilige leef- en verkeerssituatie voor stadsinwoners.

Waarom worden (stads)bomen gesnoeid?

Het snoeien van bomen in steden is dus vooral belangrijk voor de veiligheid van de omgeving. Takken die laag over de stoep, het fietspad of wegen hangen zorgen voor gevaarlijke situaties. Probleemtakken van bomen kunnen bijvoorbeeld zomaar afbreken. En grote bomen kunnen je zicht belemmeren in het verkeer. Daarom worden takken langs het trottoir en fietspaden tot 2,5 meter hoogte gesnoeid. Volgens de wet moeten bomen langs wegen en pleinen zelfs een minimale doorrijhoogte hebben van 4,5 meter. Zo is het veilig voor iedereen die gebruik maakt van de groene stadsomgeving.

Definitieve vorm bepalen

Door bomen te snoeien kun je de groei van de boom begeleiden. Bij de zogenoemde begeleidingssnoei wordt de tijdelijke kroon van de boom gesnoeid. Dit heeft invloed op de uiteindelijke kroonvorm. En het zorgt ervoor dat deze gezond en evenwichtig uitgroeit tot een volwassen kroon. Begeleidingsgroei is ook bepalend voor de hoogte van de laagste takken van de boom. Bomen hebben vanaf de tijd van planten tot aan het bereiken van volwassenheid begeleidingssnoei nodig. Bij het snoeien wordt vroegtijdig rekening gehouden met hoeveel omliggende ruimte er is. Zo voorkom je problemen in de toekomst.

Alleen snoeien bij noodzaak

Het snoeien van bomen gebeurt alleen als dit nodig is. Als boomexpert kijk je naar wat welke boom nodig heeft qua onderhoud. Het is dus niet zo dat iedere boom elk jaar een snoeibeurt krijgt. Het ligt onder andere aan de leeftijd van de boom, de boomsoort en de plek waar hij staat. Hiernaast houden ze bij het snoeien ook rekening met broedplaatsen van vogels en verblijfplaatsen van andere dieren in de bomen.

Ander boomonderhoud

Naast snoeiwerk is er ook ander boomonderhoud nodig om bomen gezond te houden. Nieuw aangeplante bomen moeten genoeg water krijgen om te groeien. En oudere bomen hebben vaker controles nodig. Bij deze controles houden boomexperts zorgvuldig de probleemtakken in de gaten. En bekijken ze of de boomwortels nog genoeg zuurstof opnemen uit de grond. Naast dit onderhoud is er ook aandacht voor ziekten en plagen. Want deze kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen, dieren en de bomen zelf.

Word boomexpert van de toekomst

Boomexperts houden zich bezig met het organiseren van planmatig onderhoud van alle gemeentelijke bomen in de stad. Zie jij jezelf al boominspecties uitvoeren? En vaststellen wat de snoeibehoefte is van een boom? Meld je hier aan voor het traineeship Bomen in Stedelijke Omgeving van de BomenCampus. Na dit traineeship kun jij jezelf een boomexpert noemen! En ga je direct aan de slag in de stadsnatuur.